Polityka prywatności


1. Administratorem danych osobowych jest firma MERIDIAN GROUP – Agata Giermakowska-Węgiełek z siedzibą przy ul. Albatrosów 3B/12, 05-500 Piaseczno, NIP 796 146 61 05.

2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

3. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania danych użytkowników serwisu banery-druk.net i informacji ich zachowaniach oraz danych klientów MERIDIAN GROUP w następujący sposób:

a) poprzez informacje dobrowolnie podawane przez odwiedzających serwis banery-druk.net i wprowadzane w formularzu kontaktowym lub podawane mailowo/telefonicznie, takie jak adres email, numer telefonu oraz nazwisko osoby oraz dane podawane przez klientów w toku realizacji zamówienia, takie jak dane wysyłkowe oraz dane fakturowe,

b) ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak np. strony internetowe firm,  katalogii branżowe, spisy wystawców targowych itp.  oraz pozyskane w bezpośredniej komunikacji z przedstawicielami zainteresowanych firm,

c) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

4. Dane osobowe gromadzone na naszej stronie, jak również te przekazywane przez (potencjalnych) klientów za pośrednictwem innych środów komunikacji przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

b. zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności,

c. w celu, w jakim zostały przekazane Administratorowi, tj. dane podawane w formularzu są wykorzystywane w celu wynikającym z funkcji formularza – w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie handlowe, dane fakturowe – do celów księgowych, dane wysyłkowe – do realizacji dostaw przesyłkami kurierskimi,

d. w celu prowadzenia działań marketingowych leżących w dobrze pojętym interesie Administratora zgodnie z art.6 ust. 1 lit. f RODO. W tym celu Administrator uzyska wyraźną zgodę, pisemną lub ustną, właściciela danych osobowych.

e. do celów ewidencjonowania i archiwizowania komunikacji np. mailowej lub telefonicznej prowadzonej z klientami zgodnie z art.6 ust. 1 lit. f RODO.

f. do czasu cofnięcia zgody przez właściciela danych osobowych, z zastrzeżeniem dłuższych okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa. Przykładowo jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. W przypadku przedsiębiorców ten okres co do zasady wynosi nie dłużej, niż 3 lata. Natomiast okres przechowywania danych wynikajacy z ustawy o rachunkowości wynosi 5 lat – (art. 5 ust. 1 pkt e) RODO.

5.  Podanie danych jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

6. Osoba, której dane osobowe znajdują się w posiadaniu Administratora, ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania/aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub skargi do organu nadzorczego odnośnie sposobu przetwarzania danych.

7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: banery@banery-druk.net.

8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

9. Administrator zobowiązuje się udostępniać pozyskane dane osobowe wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, takim jak np. organy ścigania.

10. Administrator uprawniony jest do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom współpracującym, jeśli jest to niezbędne w celu właściwego wykonania zamówionych przez klienta usług lub dostawy zamówionych towarów (np. firmy kurierskie) lub wynika z przepisów prawa (np. firmy księgowe).

11. Witryna banery-druk.net używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

12. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

13. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora do:

a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

b) tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

14. Serwis banery-druk.net nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies i nie prowadzi czynności profilowania automatycznego osób odwiedzających serwis.

15. Użytkownik serwisu w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikami-cookie/